Verminder je onderhoud met DEX QM

Noodzakelijk onderhoud is het gevolg van slijtage. Slijtage is meestal het gevolg van wrijving. Als de wrijving in equipment wordt verlaagd dan volgt daar als natuurkundige wetmatigheid uit, dat er minder slijtage zal optreden. Slijtage testen door meerdere laboratoria uitgevoerd op basis oliën hebben uitgewezen, dat de DEX QM technologie toegepast op deze oliën leidt tot een slijtage vermindering van 49%(!), hetgeen betekent, dat onderdelen 2-3 keer zo lang meegaan, omdat slijtage geen lineair proces is.

2 min. leestijd

Van Mr. Carl de Vries


Noodzakelijk onderhoud is het gevolg van slijtage. Slijtage is meestal het gevolg van wrijving. Als de wrijving in equipment wordt verlaagd dan volgt daar als natuurkundige wetmatigheid uit, dat er minder slijtage zal optreden. Slijtage testen door meerdere laboratoria uitgevoerd op basis oliën hebben uitgewezen, dat de DEX QM technologie toegepast op deze oliën leidt tot een slijtage vermindering van 49%(!), hetgeen betekent, dat onderdelen 2-3 keer zo lang meegaan, omdat slijtage geen lineair proces is. Natuurlijk worden er aan eindproducten wrijvingsverlagers als Molybdeen toegevoegd, zodat de verschillen in eindproducten mét en zonder DEX QM technologie kleiner worden, maar deze zijn nog steeds substantieel (ca 20%). De DEX QM technologie verwerkt in tandwielkast oliën laten nog veel grotere verschillen zien, omdat dankzij deze technologie er ook geen sprake is van schuimvorming.

Wrijvingsvermindering leidt dus tot minder onderhoud en de praktijk laat dit iedere dag zien. Waar Dex de afgelopen jaren de kans heeft gekregen heeft zij door erkende onderhoudsbedrijven endoscopieën van voornamelijk scheepsmotoren laten uitvoeren en deze wezen en wijzen steeds opnieuw op schone motoren die anders dan mocht worden verwacht nog niet aan onderhoud toe zijn. Ook uit het gegeven, dat telkens weer blijkt, dat na een eerste filterwisseling dit soort wisselingen kunnen worden uitgesteld (soms zelfs verder overbodig) mag een verminderde noodzaak tot onderhoud worden afgeleid.

Een mooi voorbeeld voor de slijtagevermindering als gevolg van de toepassing van de DEX QM technologie is de test waarbij op een zeegaand vrachtschip van een grote rederij drie 1.000 kW generatoren tegenover elkaar werden getest na overhaal. Na 1.5-2 jaar te hebben gedraaid bleek de DEX QM generator brandschoon en de overige twee bleken aan revisie toe. Moet het nog overtuigender?

Terug naar Blog overzicht