Verlaag de CO2 (en NOx) uitstoot met DEX QM

Met DEX QM verlaagt u de CO2 uitstoot op 2 manieren. U gaat hoe dan ook een brandstofbesparing realiseren als gevolg van de sterk verminderde wrijving in het door u gebruikte equipment, welke het gevolg is van de DEX QM technologie, waarbij de langgerekte koolwaterstof ketens waaruit basis oliën zijn opgebouwd worden omgevormd tot een zeer veel krachtiger bolletjesstructuur.

2 min. leestijd

Van Mr. Carl de Vries


Met DEX QM verlaagt u de CO2 uitstoot op 2 manieren. U gaat hoe dan ook een brandstofbesparing realiseren als gevolg van de sterk verminderde wrijving in het door u gebruikte equipment, welke het gevolg is van de DEX QM technologie, waarbij de langgerekte  koolwaterstof ketens waaruit basis oliën  zijn opgebouwd worden omgevormd tot een zeer veel krachtiger bolletjesstructuur. Wrijvingsvermindering leidt als natuurkundige wetmatigheid tot brandstofbesparing. Hoeveel dat exact is bij uw toepassing zal in de praktijk moeten blijken, maar op basis van alle ervaringen zijn de besparingen significant

Deze significante besparingen  betekenen een besparing van hetzelfde percentage CO2, omdat tussen verbruik en uitstoot een lineair verband bestaat.

De tweede wijze waarop u met de DEX QM oliën CO2 gaat besparen is langs de weg van een verminderd gebruik en verbruik van de oliën. Oliewisselingen kunnen tenminste 3 gebruikelijke intervallen worden overgeslagen. In de praktijk is dit vaak veel meer, maar wij gaan uit van een minimaal uitstel van de verversing van 3 keer de gebruikelijke interval.

Ook het verbruik van de oliën blijkt in de praktijk zeer sterk te verminderen. 30% is daarbij geen uitzondering, maar eerder regel.

De hieraan gekoppelde CO2 besparing bedraagt 6 kg CO2 per niet gebruikte/verbruikte olie. Het totale proces van oppompen van de olie, gebruik in equipment en vervolgens afvoer en verbranding levert een CO2 belasting op van 6 kg per liter. U kunt het verminderd verbruik en gebruik met behulp van dit gegeven zelf bepalen.

De mate waarin NOx wordt gevormd/uitgestoten is afhankelijk van de temperatuur in de verbrandingskamer. Boven de 1.400 graden Celsius wordt NOx gevormd. Nadat zwavel als toevoeging aan brandstoffen is verbannen steeg de temperatuur in verbrandingskamers, hetgeen heeft geleid tot een forse versterking van de vorming van NOx. Omdat NOx zeer schadelijk is voor de gezondheid moet de vorming respectievelijk de uitstoot daarvan voorkomen worden. Dat laatste geschiedt middels (dure) denox installaties, maar kan ook middels koeling van de verbrandingskamers. 

De DEX QM smeeroliën hebben alle een dergelijk koelend effect en zorgen -afhankelijk van de mate waarin de grens temperatuur van 1.400 C. wordt overschreden- voor een aanzienlijke verlaging van de NOx vorming (15-80%). Bij het gebruik van de Dex oliën kunnen denox installaties dan ook kleiner en dus goedkoper worden uitgevoerd.

Terug naar Blog overzicht